Autor: gamadent

Leczenie endodontyczne, zwane też kanałowym, polega na leczeniu nieodwracalnego zapalenia miazgi zęba, które mogło powstać np. w wyniku próchnicy, pęknięcia zęba lub jego złamania. Podczas leczenia stomatolog usuwa chorą miazgę, dezynfekuje kanały i komorę zęba, a następnie wypełnia je odpowiednim materiałem. Leczenie endodontyczne przeprowadza się uwzględniając wyniki radiologiczne. Część przypadków leczenia kanałowego wymaga zastosowania powiększenia; w tym celu używa się specjalnych mikroskopów endodontycznych.

Podczas leczenia kanałowego szczególne znaczenie mają precyzja i staranność. Oczywiście jego przebieg może różnić się w zależności od indywidualnego przypadku, co pomaga ustalić zdjęcie RTG.

Zwykle leczenie rozpoczyna się od otwarcia komory zęba. Następnie stomatolog usuwa zbędną miazgę, nie tylko zainfekowaną, ale również żywą, oczywiście przy zastosowaniu mocnego znieczulenia miejscowego, po czym opracowuje kanał lub kanały. Do tego celu wykorzystuje się odpowiednie narzędzia oraz stosuje płukanie, na przykład podchlorynem sodu. W dalszej kolejności kanały się osusza oraz wypełnia. Stomatolodzy stosują różne materiały biozgodne; najpopularniejszym z nich jest gutaperka, stosowana w stomatologii od wielu lat. Ostatnim etapem leczenia endodontycznego jest wypełnienie wyleczonego zęba przy pomocy materiałów kosmetycznych, takich jak na przykład materiały kompozytowe.

Czas trwania leczenia kanałowego

Ile trwa leczenie kanałowe? Nie ma jednej, uniwersalnej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ tego rodzaju zabiegi mogą się znacznie różnić u poszczególnych pacjentów. Niektórzy pacjenci potrzebują większej liczby wizyt, a innym wystarczy jedna. Ustalenie właściwego sposobu terapii umożliwia analiza zdjęcia radiologicznego.

Oczywiście jak najbardziej możliwe jest zakończenie leczenia podczas jednego spotkania, jednak kiedy sytuacja jest bardziej skomplikowana i dotyczy na przykład zębów, w których znajduje się więcej niż jeden kanał, koniecznością jest rozłożenie leczenia kanałowego na kilka wizyt. Przykładem zębów, które mogą wymagać dłuższego leczenia są trzonowce, które mogą mieć nawet 6-7 kanałów. Warto jednak pamiętać, że stosowane obecnie urządzenia do maszynowego opracowania kanałów, jak i sama technika ich wypełniania pozwala w znacznym stopniu zminimalizować czas pracy. Z tego względu coraz częściej leczenie endodontyczne przeprowadzane jest podczas jednej wizyty. Aby zapewnić sobie krótkie, bezpieczne i skuteczne leczenie kanałowe zęba, warto oddać się w ręce doświadczonego specjalisty, dysponującego najnowocześniejszym sprzętem.

Udostępnij ten artykuł!