Szczegółowe informacje

periodontologiaPeriodontologia to dziedzina stomatologii zajmująca się profilaktyką i leczeniem chorób dziąseł i przyzębia takich jak: obrzęki, zaczerwienienie i krwawienie dziąseł, odsłonięcie szyjek zębowych, wydłużanie się koron zębów, przemieszczanie się zębów, powstawanie szpar między nimi, rozchwianie lub nawet całkowita ich utrata, nieprzyjemny zapach z ust. Objawy takie świadczyć mogą o paradontozie.

Pierwszoplanową rolę w zapobieganiu i całym procesie leczniczym chorób dziąseł i innych tkanek otaczających zęby odgrywa prawidłowa higiena jamy ustnej. Stan, w jakim znajdują się dziąsła ma bezpośredni wpływ na zdrowie zębów – i odwrotnie. Po uprzednim przeprowadzeniu badania lekarz dobiera dla pacjenta indywidualną metodę szczotkowania w zależności od jego potrzeb, stanu uzębienia oraz zdolności manualnych. W ramach instruktażu pacjent może otrzymać również konkretne porady dietetyczne.

Przebieg leczenia periodontologicznego:

– Konsultacja

Na początku lekarz przeprowadza z pacjentem wywiad na temat ogólnego stanu zdrowia, nawyków higienicznych oraz potrzeb i oczekiwań względem podejmowanej terapii.

– Badania kliniczne i plan leczenia

Następnie lekarz ocenia stan uzębienia pacjenta, kształt, konsystencję i kolor dziąseł, obecność nieprawidłowości (np. stopień rozchwiania zębów, krwawienia dziąseł, zmiany w przyzębiu) oraz ogólną higienę jamy ustnej. Dodatkowymi badaniami, najbardziej przydatnymi w diagnostyce, są badania radiologiczne.

Po dokładnej analizie danych z badań zostaje opracowany indywidualny plan leczenia, który zostaje przedstawiony pacjentowi.

– Leczenie właściwie

Zazwyczaj pierwszym etapem leczenia właściwego jest profesjonalne oczyszczenie jamy ustnej (skaling naddziąsłowy, skaling poddziąsłowy, piaskowanie) i poinstruowanie pacjenta na temat jej prawidłowej higieny, stanowiącej podstawę terapii.

– Wizyty kontrolne

Wizyty kontrolne są nieodłącznym elementem skutecznego leczenie periodontologicznego. W ich trakcie lekarz ocenia poziom higieny jamy ustnej i dotychczasowe wyniki terapii.