Informacje szczegółowe

usmiech-pacjentaProtetyka to dziedzina stomatologii zajmujący się zarówno odtwarzaniem, jak i uzupełnianiem pojedynczych i mnogich ubytków zębowych. Celem leczenia protetycznego nie jest wyłącznie odbudowa utraconych funkcji jamy ustnej, takich jak na przykład mowa czy żucie, ale również poprawa komfortu życia pacjenta poprzez zwiększenia poczucia estetyki. Ważne jest, by proteza zębowa była dobrze zaplanowana i wykonana – tak, aby nie odbiegała swoich wyglądem od naturalnego uzębienia.

Pomijając kwestie estetyczne, utrata zębów prowadzić może do licznych dysfunkcji całego układu żucia. Zaniechanie właściwego leczenia, nawet przy utracie jednego zęba grozi nieprzyjemnymi konsekwencjami np. „wydłużaniem się” przeciwstawnych zębów, przesuwaniem oraz obracaniem tych, które sąsiadują z luką i zanikiem kości. Skutkiem tego może być z kolei utrata kolejnych zębów lub też powstawanie nieprawidłowości w stawach skroniowo-żuchwowych.

Współczesna protetyka stomatologiczna posługuje się najnowszymi osiągnięciami technologicznym i materiałowymi, nie zapominając jednak o rozwiązaniach znanych od stuleci – takich jak chociażby korzystanie z wielu zalet metali szlachetnych (np. złoto i platyna).

Leczenie protetyczne opiera się w głównie na użyciu protez stałych (mosty protetyczne, licówki, korony) albo protez ruchomych (protezy nylonowe, szkieletowe, akrylowe całkowite i częściowe czy szyno protezy). Istnieje także możliwość połączenia ze sobą obydwu rodzajów protez stomatologicznych.

Przebieg leczenia protetycznego:

– Pierwsza wizyta polega na przeprowadzeniu z pacjentem dokładnego wywiadu mającego na celu poznanie nawyków higienicznych, przyczyn utraty zębów, oczekiwań i potrzeb pacjenta, a także uzyskanie dokładnych informacji na temat ogólnych schorzeń mogących mieć istotny wpływ na przebieg leczenia. Kolejnym etapem jest wykonanie niezbędnych badań: sprawdzenie stanu uzębienia, dziąseł, prawidłowości zgryzu i rozmieszczenia ubytków zębowych. Częstym badaniem jest także wykonanie zdjęcia rentgenowskiego. Podczas pierwszej wizyty lekarz często pobiera też wyciski niezbędne do sporządzenia diagnostycznych modeli. Na podstawie tych elementów zostaje opracowany dalszy plan leczenia.

– Podczas następnej wizyty pacjent zostaje zapoznany z konkretnym planem leczenia. Po przedstawieniu przez lekarza możliwych rozwiązań oraz ich zalet i wad, pacjent podejmuje decyzję odnośnie przedstawionej propozycji.

– Zanim nastąpi leczenie właściwe konieczne może być leczenie przedprotetyczne polegające na właściwym przygotowaniu jamy ustnej: usunięciu zębów utrudniających lub uniemożliwiających leczenie protetyczne, nienadających się już do odbudowy, leczeniu kanałowym, wyleczeniu próchnicy, oczyszczeniu zębów czy skorygowaniu wad zgryzu.

– Leczenie właściwe przebiega według opracowanego z pacjentem planu.

– Do właściwego przebiegu leczenia protetycznego niezbędne są wizyty kontrolne. Podczas takich wizyt lekarz ocenia funkcje protezy i określa zmieniające się w jamie ustnej warunki. W razie potrzeby dokonuje również koniecznych napraw i korekt