Autor: gamadent

Chore zęby skutkują nie tylko brzydkim wyglądem uzębienia i nieświeżym oddechem, mają także wpływ na poważniejsze schorzenia, jak na przykład choroby serca. Najbardziej groźna dla ogólnego zdrowia organizmu jest próchnica, za którą odpowiada niewłaściwa higiena zębów. Chociaż w jamie ustnej na co dzień występuje kilkaset gatunków bakterii, to zaczynają one rozwijać się jedynie w momencie wystąpienia odpowiednich warunków, dostępu do cukru i czasu.

Powiązania między próchnicą a sercem

Występujące w jamie ustnej bakterie próchnicze mogą przedostać się do krwiobiegu, a stamtąd do wszystkich narządów w organizmie. Wystarczy, że podczas leczenia kanałowego lub ekstrakcji zęba dojdzie do naruszenia tkanki jamy ustnej. Najbardziej szkodliwe dla serca są bakterie z grupy paciorkowców. Zakażenie tego typu jest o tyle groźniejsze, że ewentualne symptomy są często słabo lub wcale niezauważalne.

Kto powinien zachować szczególną ostrożność?

Do grupy o podwyższonym ryzyku w razie infekcji paciorkowcami należą osoby z wrodzonymi wadami, obejmującymi zwłaszcza zastawki serca, a także chorzy po przebytych operacjach serca. Bakterie próchnicze mogą powodować infekcyjne zapalenie wsierdzia, które bezpośrednio uszkadza struktury serca. Możliwe powikłania to zawał serca lub pojawienie się ropy w innych narządach. Próchnica jest także przyczyną powstawania blaszek miażdżycowych i w efekcie powoduje zmniejszenie przepustowości tętnic. Prowadzi to do powstawania skrzepów uniemożliwiających sprawne działanie krwiobiegu. Do tego, pod wpływem bakterii próchniczych, nasza krew staje się gęstsza.

Jak unikać ryzyka?

Osoby borykające się z chorobami sercowymi powinny zgłaszać ten fakt swojemu stomatologowi. W ten sposób możliwym będzie podanie odpowiednich preparatów antybiotykowych, które uniemożliwią przejście bakterii do krwi. Najlepszym rozwiązaniem dla zachowania zdrowia jest jednak właściwa codzienna pielęgnacja zębów. Warto uważnie szorować miejsce styku zębów i dziąseł, albowiem jest to najlepsze miejsce do rozwoju próchnicy. Przed rozwojem bakterii ochroni mycie zębów po każdym posiłku i zaprzestania podjadania. Do tego warto ograniczyć dużą ilość cukrów prostych oraz mąki w diecie.

Udostępnij ten artykuł!