Autor: gamadent

Jednym z rzadko spotykanych schorzeń stomatologicznych jest hiperdoncja. Ten trudny termin używany jest dla określenia stanu, kiedy w naszej szczęce znajduje się zbyt dużo zębów. Wyróżnia się dwa rodzaje hiperdoncji: rzekomą oraz rzeczywistą.

Hiperdoncja rzeczywista występuje wówczas, gdy w szczęce znajduje się za dużo zębów stałych. W przypadku hiperdoncji rzekomej chodzi o zęby mleczne, które pozostały w szczęce. Mimo to wyżnęły się zęby stałe. Dlatego dochodzi do pojawienia się tego schorzenia? Jakie postępowanie przyjmują w przypadku hiperdoncji stomatolodzy?

Schorzenie to może pojawić się u każdego z nas. Bardzo często występuje jednak w przebiegu chorób o podłożu genetycznym. Do schorzeń, które najczęściej współwystępują z hiperdoncją, zalicza się:

 

  • rozszczep wargi
  • rozszczep podniebienia
  • zespół Downa

Nieco mniej znaną chorobą, w przypadku której również mogą pojawić się zęby nadliczbowe, jest zespół Crouzona. Z hiperdoncją o wiele częściej zmagają się mężczyźni.

Leczenie tego schorzenia ma stosunkowo nieskomplikowany przebieg. Polega na usunięciu tych zębów, których w szczęce nie powinno być. Często niezbędna okazuje się później być korekta zgryzu za pomocą specjalnych aparatów ortodontycznych. Terapia ta prowadzona jest pod okiem ortodonty.

 

Udostępnij ten artykuł!